Obchodné podmienky

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Nezaradené

Obchodné podmienky VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU okper.sk stanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len “VOP”) 1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode http://www.okper.sk je spoločnosť Okper s.r.o, IČO: 52 171 019. 2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou […]

Ochrana osobných údajov a Cookies

Zverejnený Vložiť komentárPublikované v: Nezaradené

Ochrana osobných údajov a Cookies Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo zákazníkov týchto internetových stránok (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonáva vyššie uvedený predávajúci (v tomto článku ďalej len „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších […]