Služby

Spoločnosť Okper, s.r.o. ponúka aj služby v týchto oblastiach:

  • Odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie okrem činnosti športového agenta
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  • Administratívne služby
  • Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  • Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  • Služby súvisiace so skrášľovaním tela